top of page

Administration af udlejningsejendomme

Administration af udlejningsejendomme
Strømlinet drift af din ejendom

 

Er du ejer af en enkelt udlejningsejendom eller er du ejer af et selskab med flere ejendomme, kan vi varetage administrationen og den daglige kontakt til alle parterne, der er involveret i driften – udlejer og lejere, beboerrepræsentation, ejendomsservice, håndværkere og myndigheder.

 

Fast kontaktperson giver styr på driften

Hvert selskab og ejendom bliver tilknyttet en fast ejendomsadministrator, som dermed får et dybdegående kendskab til selskabet og ejendommen.  

 

Vi håndterer den daglige drift og løser samtlige administrative opgaver:​

 

Lejere
 • Opkræver leje og udsender påkravsskrivelser

 • Beregner og varsler lejestigninger

 • Udarbejder lejekontrakter

 • Varetager kontakten med lejere

 • Håndterer opsigelser og udarbejder fraflytningsopgørelser

 

Regnskab og forsikring
 • Kontrollerer og betaler fakturaer, udfører daglig bogføring og afstemning af konti

 • Udarbejder årsregnskab, budget, værdiansættelse mv.

 • Udarbejder vand-, varme-, kabel-tv-, fælles- og elregnskaber

 • Tegner forsikringer til ejendommen og eventuelle ansatte i ejendommen

Medarbejdere
 • Udarbejder ansættelseskontrakt

 • Udbetaler løn, afregner A-skat, AM-bidrag, ATP og feriepenge

  

Vi kan også tilbyde en hjemmeside til dit selskab, hvor du via dokumentarkivet vil kunne tilgå selskabets og den enkelte ejendoms vigtigste dokumenter og du vil kunne følge med i den løbende bogføring. Kontakt os gerne for at høre mere om vores digitale løsninger til udlejningsejendomme.

bottom of page