top of page

Administration af andelsboligforeninger

Administration af andelsboligforeninger
God administration skaber gode fællesskaber

 

Forudsigelighed, gennemsigtighed, styr på foreningens økonomi og en god dialog med beboere og bestyrelse er nøgleordene i en veldrevet andelsboligforening.

Vi har arbejdet ud fra denne kendsgerning i mere end 25 år og ved, at en tæt og professionel dialog med en fast ejendomsadministrator som kender foreningen giver de bedste resultater. Derfor stiller vi med en fast kontaktperson som har ansvaret for et gnidningsfrit samarbejde.

Vi håndterer den daglige drift og løser samtlige administrative opgaver:

 • Opkræver boligafgift og udsender rykkerskrivelser

 • Udarbejder af vand-, varme-, kabel-tv- og elregnskaber

 • Betaler fakturaer og udbetaler løn til foreningens ansatte

 • Udfører daglig bogføring, afstemning af konti og budgetopfølgning

 • Varetager kontakten til revisor, pengeinstitut, forsikringsselskab m.fl.

 • Udarbejder andelsboligoverdragelser, håndterer indsigelser, pant/udlæg, afregner overfor sælger mv.

 • Hjælper med ansættelse, forsikringsforhold, lån, omprioritering eller andre opgaver, som bestyrelsen ønsker support til.

 • Anmelder og følger op på forsikringsskader

 

Hjælp til bestyrelsesarbejdet

​NORD Ejendomsadministration hjælper bestyrelsen med foreningsarbejdet:

 

 • Afholder årligt budgetmøde med bestyrelsen og udarbejder budget

 • Forbereder og indkalder til generalforsamling

 • Udarbejder nye vedtægter og tillæg til vedtægter

 • Rådgiver i forbindelse med byggeprojekter som f.eks. etablering af nye altaner eller gennemgribende renovering af ejendommen. Læs mere om administration af byggesager

 

Hos os får I en hjemmeside med dokumentarkiv, hvor vi sørger for løbende opdatering af foreningens vigtige dokumenter. Læs mere om vores digitale løsninger til foreninger.

bottom of page